Algemene Tandheelkunde


Preventie

Preventie kan veel narigheid besparen.
Naast een gezond voedingspatroon en een goede mondhygiëne
zal een preventief tandartsenbezoek ervoor zorgen
dat er geen tandproblemen optreden.

Tijdens dit onderzoek zal de tandarts nagaan
welke maatregelen er aangewezen zijn
om uw gebit in optimale conditie te houden.
Tevens kan U gebruik maken van ons recall-systeem op maat.

Gepost Juni 17, 2013

Endodontologie

Een endodontologische behandeling wordt vaak zenuwbehandeling
of wortelkanaalbehandeling genoemd.

Een zenuwbehandeling kan in bepaalde gevallen
worden uitgevoerd door een algemeen tandarts.
In gecompliceerde gevallen is een doorverwijzing vaak noodzakelijk.

Gepost Juni 17, 2013

Implantologie

Als een tand of kies verloren gaat, verliest je gebit deels zijn functie.
Om die functie zo nauwkeurig mogelijk te herstellen
kan, door de kaakchirurg of parodontoloog,
een implantaat (kunstwortel) in het bot worden geplaatst,
waarop na verloop van tijd door de algemene tandarts
een nieuwe tand, kies, brug of prothese kan bevestigd worden.

Een implantaat komt namelijk het dichtst
in de buurt van je natuurlijke gebit.

Gepost Juni 17, 2013

Restauratieve tandheelkunde

Dankzij moderne technieken en de beste specialisten
is vandaag de dag veel mogelijk op het gebied van
estetische en restauratieve tandheelkunde.

En dat is mooi, want naast een duurzaam en sterk gebit
willen we natuurlijk een gebit dat er fraai uitziet. Een stralende lach!

Estetische tandheelkunde is een breed begrip.
Tanden bleken, orthodontie, maar ook beschadigde tanden repareren
met composiet herstellingen, facings
en keramische restauraties zoals kronen en bruggen.

Gepost Juni 17, 2013

Parodontologie

Een gezond gebit heeft alles te maken met gezond tandvlees.
Is uw tandvlees ongezond, dan kan dat ertoe leiden
dat uw tanden en kiezen los gaan staan.
Uiteindelijk kunt U hierdoor zelfs uw tanden en kiezen verliezen.
Reden genoeg dus om ervoor te zorgen dat uw tandvlees gezond blijft.

Onstoken tandvlees heeft een naam: gingivitis.
Bij gingivitis is de rand van het tandvlees ontstoken.
Deze ontsteking kan zich verder uitbreiden in de richting van het kaakbot.
Dan spreken we over parodontitis.
Ongeveer één op drie mensen die de leeftijd van dertig zijn gepasseerd
hebben een vorm van parodontitis,
maar velen komen hier pas in een (te) laat stadium achter. Een spijtige zaak,
temeer omdat een gezond gebit een gezonde fundering behoeft.

Gepost Juni 17, 2013